Welkom

Om verschillende redenen kunt u de site van Hospice Utrecht hebben geopend. Misschien bent u ernstig ziek en zoekt u naar een plaats om deze laatste levensfase door te brengen of  hoopt u informatie te vinden voor iemand in uw directe omgeving. Het kan ook zijn dat u beroepsmatig geïnteresseerd bent in het hospice.

Op deze site vertellen we u wat een hospice is en dan in het bijzonder hoe ons hospice georganiseerd is.

 

Hospice Utrecht heeft plek voor nieuwe vrijwilligers!

Hospice Utrecht is een plaatsvervangend (t)huis en heeft plaats voor vier ernstig zieken met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Gedurende 24 uur per dag zijn er minstens twee getrainde en deskundige vrijwilligers aanwezig. Zij ondersteunen de naasten in hun zorg voor de zieke of nemen deze zorg over.

Om de huiselijke sfeer in het hospice zoveel mogelijk te garanderen, is er gekozen voor vrijwilligers die zowel de huishoudelijke taken op zich nemen als zorg - en begeleidende taken. Dit alles om het voor de gasten en hun naasten zo goed mogelijk te maken in het huis. Het "er zijn" is de basis, naast de zorg, aandacht en betrokkenheid, hetgeen allemaal bijdraagt aan het welzijn van de gasten en hun dierbaren.

Wij vragen van vrijwilligers dat zij minimaal 8 uur per week inzetbaar zijn. Hiervan is één keer per twee weken een nachtdienst. Interesse? Meer informatie vindt u via www.hospiceutrecht.nl of neem contact op via info@hospiceutrecht.nl.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een voorkeur hebben voor nachtdiensten.

 

 

Voor ondersteuning thuis:
Stichting Thuis Sterven Utrecht

Vrije plaatsen:
Vrije hospice-plaatsen in de provincie Utrecht