Welkom

Om verschillende redenen kunt u de site van Hospice Utrecht hebben geopend. Misschien bent u ernstig ziek en zoekt u naar een plaats om deze laatste levensfase door te brengen of  hoopt u informatie te vinden voor iemand in uw directe omgeving. Het kan ook zijn dat u beroepsmatig geïnteresseerd bent in het hospice.

Op deze site vertellen we u wat een hospice is en dan in het bijzonder hoe ons hospice georganiseerd is.

 

Hospice Utrecht heeft plek voor nieuwe vrijwilligers!

Hospice Utrecht is een plaatsvervangend (t)huis en heeft plaats voor vier ernstig zieken met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Gedurende 24 uur per dag zijn er minstens twee getrainde en deskundige vrijwilligers aanwezig. Zij ondersteunen de naasten in hun zorg voor de zieke of nemen deze zorg over.

Om de huiselijke sfeer in het hospice zoveel mogelijk te garanderen, is er gekozen voor vrijwilligers die zowel de huishoudelijke taken op zich nemen als zorg - en begeleidende taken. Dit alles om het voor de gasten en hun naasten zo goed mogelijk te maken in het huis. Het "er zijn" is de basis, naast de zorg, aandacht en betrokkenheid, hetgeen allemaal bijdraagt aan het welzijn van de gasten en hun dierbaren.

Wij vragen van vrijwilligers dat zij minimaal 8 uur per week inzetbaar zijn. Hiervan is één keer per twee weken een nachtdienst. Interesse? Meer informatie vindt u via www.hospiceutrecht.nl of neem contact op via info@hospiceutrecht.nl.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een voorkeur hebben voor nachtdiensten.

 

Afscheid Hetty Stok

Vrijdag 27 mei hebben wij met een minisymposium afscheid genomen van onze directeur Hetty Stok. Het is een prachtige dag geweest. 's Avonds was het afscheid van de vrijwilligers, het bestuur en collega's. Er is veel gezegd, geschreven, gezongen en gemusiceerd. Het was een warm afscheid. Aan het einde van de avond heeft Hetty Stok haar stokje overgegeven aan de nieuwe directeur Lorissa Jonker.
U kunt hier haar afscheidsspeech lezen. 

Daarnaast kunt u hieronder de presentaties van de sprekers nog eens inkijken:

Presentatie van Fuusje de Graaff - De betekenis van hoop voor terminaal zieke migranten

Presentatie van Piet van Leeuwen - Hoop op een goed einde en dat de dood niet het laatste woord heeft

 

Werving nieuwe vrijwilligers
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het hospice, neem dan contact met ons op.

 


Voor ondersteuning thuis:
Stichting Thuis Sterven Utrecht

Vrije plaatsen:
Vrije hospice-plaatsen in de provincie Utrecht