Algemeen

‘In de palliatieve zorg is er een belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben als het ware de taak van de vroegere ‘nabuurhulp’ overgenomen. De rol van vrijwilligers heeft een eigen plaats in de (hospice)zorg’. (maart 2006 Prof. Dr. W.W.A. Zuurmond)

Hospice Utrecht heeft er vanaf het begin voor gekozen dat er 24 uur per etmaal twee vrijwilligers aanwezig zijn, dus dag en nacht. Deze keuze is gemaakt vanuit de visie dat het de vrijwilligers zijn die de continuïteit garanderen en dat hun aanwezigheid de sfeer het meest op thuis doet lijken. Met deze keuze is er ook gekozen voor kwaliteit, kwaliteit van leven in een omgeving waar kwalitatief goede zorg van verpleging en arts, samengaat met de aandacht en zorg van de vrijwilligers.

Zorg voor de gasten

De vrijwillgers richten hun werkzaamheden allereerst op datgene wat nodig is voor de ernstig zieke en hun naasten. Zij hebben daarbij in principe een ondersteunende functie indien naasten aanwezig zijn voor de zorg, maar zo nodig nemen zij de volledige zorg op zich, in samenwerking met wijkverpleegkundigen.

Ondersteuning van de naasten

De gast neemt afscheid van het leven en daarin van zijn naasten. De naasten nemen afscheid van de stervende. Vrijwilligers worden hierin betrokken en dit vraagt om respect, inlevingsvermogen en vertrouwen.

Emotionele ondersteuning kan inhouden: troosten, aandachtig luisteren, helpen woorden te vinden, helpen rust te vinden, openstaan voor de verschillende emoties die worden ervaren.