Training/begeleiding

Nieuwe vrijwilligers krijgen na een korte periode van inwerken en kennismaken met alle facetten van dit werk een speciale tweedaagse training. Voorts zijn er regelmatig themabijeenkomsten en is er de mogelijkheid tot bijscholing. Jaarlijks organiseert de VPTZ deskundigeheidsbevorderende trainingen waar de vrijwilligers aan mogen deelnemen. Elke twee jaar organiseert het hospice samen met de STSU een tweedaagse training voor alle vrijwilligers.
De vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding door de directeur of één van de coördinatoren die dagelijks in het huis aanwezig zijn.