Het werk

Om de huiselijke sfeer in het hospice zoveel mogelijk te garanderen, is er gekozen voor vrijwilligers die zowel de huishoudelijke taken op zich nemen als  zorg – en begeleidende taken. Dit alles om het voor de gasten en hun naasten zo goed mogelijk te maken in het huis.

De verschillende zorgtaken worden samen met de wijkverpleegkundige uitgevoerd.

Samenwerking
Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig, zij werken samen met hulpverleners van buiten, zoals de wijkverpleegkundigen, de huisarts, geestelijk verzorgers, e.a.. In de palliatieve zorg is goede samenwerking van wezenlijk belang. Goede samenwerking tussen de vrijwilligers onderling, naast goede en prettige samenwerking met de andere disciplines.

Huishoudelijke werkzaamheden
Gekoppeld aan de zorg zijn er ook huishoudelijke taken te vervullen.
Het betreft o.a. het schoonhouden van de kamer, douche en toilet, het verzorgen van de was, bereiden van maaltijden, zorg voor bloemen en planten, zorgen voor een huiselijke sfeer.

Kortom alles wat thuis ook gedaan wordt als er een ernstig zieke in huis is.
Deze huishoudelijke taken zijn inzichtelijk gemaakt in een schema, verdeeld over de verschillende dagen van de week en over de verschillende diensten