Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het hospice kunt u of uw naaste contact opnemen met een medewerker. Ook de behandelend arts of een andere zorgverlener kan dit contact voor u leggen. Het is altijd mogelijk om in het hospice te komen kijken. Hiervoor is het maken van een afspraak gewenst.

Als alle kamers in het hospice bezet zijn, is het mogelijk dat u zich ook aanmeldt bij een andere voorziening voor palliatieve zorg. Tevens zullen we met u bespreken of de Stichting Thuis Sterven Utrecht u kan ondersteunen in de periode dat verblijf in het hospice nog niet mogelijk is.

Zie: www.thuisstervenutrecht.nl   

Als er plaats is in het hospice zal de zorgcoördinator een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hierbij worden de procedures rond het verblijf in het hospice besproken en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.