Medische zorg

Het hospice is een plaatsvervangend (t)huis. Gedurende 24 uur per dag zijn er minstens twee getrainde en deskundige vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen de naasten in hun zorg voor de zieke ondersteunen of deze zorg overnemen.

De medische begeleiding blijft in handen van de eigen huisarts. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, kan de huisarts de zorg overdragen. De zorg wordt dan overgenomen door een aan het hospice verbonden huisarts met de specialisatie Palliatieve zorg . Net als thuis ontvangt de zieke in het hospice  de verpleegkundige zorg van Careyn. Het is  een vast team verpleegkundigen die geschoold en ervaren zijn in de palliatieve zorg. Kwaliteit en continu├»teit worden op deze manier gerealiseerd.

Medicijnen worden over het algemeen betrokken van de Lombok Apotheek.

Aan de gast wordt toestemming gevraagd voor de overschrijving naar deze apotheek.