Nazorg

Als de gast is overleden kan hij / zij tot 24 uur na overlijden op de kamer opgebaard blijven zodat naasten in alle rust afscheid kunnen nemen.

Ongeveer tweemaal per jaar wordt voor de nabestaanden van overleden gasten en alle medewerkers van het hospice een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

Enige tijd na het overlijden van een gast wordt er vanuit het hospice telefonisch contact opgenomen met de nabestaanden. In dit gesprek is aandacht voor de periode rond en na het sterven. Tevens wordt gevraagd hoe men de periode in het hospice ervaren heeft. Afsluitend wordt nazorg aangeboden bestaande uit één tot enkele gesprekken met een daarvoor opgeleide vrijwilliger.