Palliatief overleg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Palliatieve zorg is meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is.

Aan de hand van de systematiek: ‘Palliatief redeneren’ vindt wekelijks een overleg plaats met huisarts, oncologie verpleegkundige, wijkverpleegkundige, vrijwilliger en iemand van de leiding van het hospice.

De situatie van de voorliggende week van de vier gasten wordt in kaart gebracht, er wordt zo nodig nieuw beleid bepaald, afspraken gemaakt voor evaluatie en desgewenst eerdere afspraken bijgesteld.