Vrijwilligerszorg

De zorg binnen het hospice wordt gedragen door de vrijwilligers. Dag en nacht zijn er twee vrijwilligers aanwezig, zij vormen hierdoor vaak een schakel tussen de gast en diens naasten met de verschillende hulpverleners.

Het “er - zijn” is de basis, naast de zorg, aandacht en betrokkenheid, hetgeen allemaal bijdraagt aan het welzijn van de gasten en hun dierbaren. Verschillende vrijwilligers beschikken over de deskundigheid complementaire zorg aan te kunnen beiden zoals massage,  muziek, voorlezen aan bed, aromatherapie en ontspanningsoefeningen. Uiteraard staat hierin de wens van de gast centraal.

Het hospice is daardoor een plek waar ieder zich thuis en geborgen kan voelen.

De vrijwilligers worden getraind en begeleid. Vanuit hun deskundigheid zijn zij in staat adequaat te reageren op behoeften van fysieke, emotionele en spirituele aard.