Links

  • Op de volgende site staan ook alle zorgvoorzieningen: www.palliatief.nl/nationaal/index.htm
  • Algemene informatie over vrijwilligers in de terminale zorg staat op de site van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ): www.vptz.nl
  • Openbaar vervoer: www.9292ov.nl
  • Inloophuis Utrecht, een ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte. Zie:Zie: www.centrumcabane.nl

    Op www.mantelzorgerutrecht.nl staan verhalen van Utrechtse mantelzorgers. Ook vinden Utrechtse mantelzorgers daar antwoorden op vragen die bij veel mantelzorgers spelen.