Hospice?

 1. Wat is typisch voor het hospice aan de Kanaalstraat?
 2. Wanneer kom je in aanmerking voor een plaats in het hospice?
 3. Wat betekent het woord palliatief?
 4. Wat moet er nog gebeuren als ik me heb aangemeld?
 5. Zijn er naast de eigen bijdrage per dag (zie tabje 'zorg-kosten') nog meer kosten waar we rekening mee moeten houden?
 6. Kan een familielid, vriend of kennis altijd blijven logeren?
 7. Als ik in het hospice opgenomen wil worden, is er dan altijd plek?
 8. Hoe lang mag ik in het hospice blijven?
 9. Is euthanasie mogelijk?
 10. Op welke website vind ik de overige hospices in de stad en regio Utrecht?
 11. Hoe kan ik te weten komen waar een vrije hospice plaats is?
 12. Is het hospice verbonden aan een kerk- of geloofsgemeenschap?
 13. Kan ik mijn huisdier meenemen?
 14. Mag je roken?
 15. Hoe is de zorg vlak na het overlijden?

Antwoorden

1.  Wat is typisch voor het hospice aan de Kanaalstraat?
Onze huiselijke sfeer. De meestal weldadige rust in het huis. Er kan veel. De zorg wordt gedragen door de vrijwilligers.  

2.  Wanneer kom je in aanmerking voor een plaats in het hospice?
Het hospice is bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Als de arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting nog ongeveer 3 maanden is, kan er een beroep gedaan worden op het hospice.

3.  Wat betekent het woord palliatief?                
Letterlijk betekent het “verzachtend”. Het woord pallium betekent “mantel”.
Bij de palliatieve zorg gaat het erom, dat de zieke in de laatste fase van zijn of haar leven zo weinig mogelijk pijn en ongemak ondervindt. Dat de kwaliteit van leven in alle opzichten, lichamelijk, geestelijk en spiritueel staat centraal. Dit geldt voor de zieke, maar ook voor diens naasten.

4.  Wat moet er nog gebeuren als ik me heb aangemeld?
De coördinator van het hospice zal u bij de aanmelding op weg helpen bij enkele procedures.

5.  Zijn er naast de eigen bijdrage nog meer kosten waar we rekening mee moeten houden?
Maaltijden voor de gast zijn bij de eigen bijdrage inbegrepen. Hetzelfde geldt ook voor koffie, thee en koekjes. Voor bezoek van de gast serveren wij koffie, thee en koekjes. 

De kosten van de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden met uw zorgverzekeraar geregeld, net als thuis. 

6.  Kan een familielid, vriend of kennis altijd blijven logeren?
Ja, in overleg. Men kan gebruik maken van de ligbank op de kamer van de gast of van de  logeerkamer.

7.  Als ik in het hospice opgenomen wil worden, is er dan altijd plek?
Soms is er direct een kamer beschikbaar. Het beschikbaar komen van een gastenkamer kan ook enige tijd duren. Wij raden mensen in dat geval aan bij andere hospices te informeren voor een vrije plaats.

8.  Hoe lang mag ik in het hospice blijven?
In principe 3 maanden maar soms ook langer. Na drie maanden  maar soms ook eerder, wanneer de situatie sterk verbeterd en verblijf ook voor de gast niet langer wenselijk is,  wordt met de gast, diens arts, verpleegkundige en coördinatie van het hospice overlegd wat een passende oplossing is. 
Elke situatie is anders en vraagt om andere oplossingen.

9.  Is euthanasie mogelijk?
Ja. Euthanasie is een zaak tussen de gast en zijn/haar huisarts. Zoals het thuis ook kan gaan.

10.  Op welke website vind ik de overige hospices in de stad en regio Utrecht?
Op www.kiesbeter.nl
Kies eerst Zorgverleners (in de buurt).
Daarná: Palliatieve zorg, en voer in Utrecht.
Klik op: Zoek Zorgverleners.

De lijst met links en adressen naar en van overige hospices verschijnt.

11.  Hoe kan ik te weten komen waar een vrije hospice plaats is?
Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstad

12.  Is het hospice verbonden aan een kerk- of geloofsgemeenschap?
Nee, het hospice staat voor iedereen open, ongeacht geloof of levensovertuiging.

13.  Kan ik mijn huisdier meenemen?
Neen, in het algemeen kan dat niet. Huisdieren mogen wel op bezoek komen.

14.  Mag je roken?
Nee in principe niet meer. Maatschappelijk gezien is er de afgelopen jaren op dit gebied veel veranderd, dat werd ook merkbaar in het hospice. Daarom is besloten dat er in het hospice niet meer gerookt mag worden. Er kan gerookt worden in de tuin van het hospice. Wij zullen d.m.v. plaids zorgen dat u het niet koud hoeft te hebben.
Wilt u binnen roken dan kan dit wanneer u een E-sigaret gebruikt.
In sommige gevallen en in overleg met de leiding kunnen andere afspraken gemaakt worden.

15.  Hoe is de zorg vlak na het overlijden?

Na het overlijden wordt met de nabestaande(n) overlegd wat de persoonlijke wensen van de overledene en de familie zijn. We willen de nabestaanden zo veel mogelijk in de gelegenheid stellen een taak te vervullen bij de laatste zorg. Mocht u als nabestaande geen actieve rol willen of kunnen spelen, dan zal de laatste zorg verleend worden door de verpleegkundige samen met een vrijwilliger.