Vrijwilligerswerk?

  1. Ik overweeg om vrijwilliger te worden. Is het mogelijk om eerst even een kort bezoek in het hospice te doen om even een eerste indruk op te doen?
  2. Is het mogelijk om vrijwilliger te worden als je nog nooit in de gezondheidszorg gewerkt hebt of geen ervaring hebt met ziekenverzorging?
  3. Zijn er verschillende soorten vrijwilligers, die zich vooral richten op een bepaalde taak (bijv. koken, schoonmaken, waken etc.)?
  4. Kunt u iets meer vertellen over de inhoud van de tweedaagse training voor vrijwilligers?
  5. Is er voor een vrijwilliger eerst een bepaalde inwerkperiode mogelijk?
  6. Ik heb nog thuiswonende/schoolgaande kinderen. Kan ik tijdens de schoolvakanties vrijgesteld worden van het doen van diensten?
  7. Wat zijn de tijden van de diensten? Kan een vrijwilliger kiezen voor alleen één bepaalde dienst?
  8. Kan een vrijwilliger kiezen voor alleen één bepaalde dienst?
  9. Zijn er nog andere trainingen waar je aan kunt deelnemen?
  10. Hoe ziet de begeleiding van de vrijwilligers er uit?


Antwoorden

1.  Ik overweeg om vrijwilliger te worden. Is het mogelijk om eerst even een kort bezoek in het hospice te doen om even een eerste indruk op te doen?

Ja, dat is altijd mogelijk na een telefonische afspraak met een coördinator.

 

2.  Is het mogelijk om vrijwilliger te worden als je nog nooit in de gezondheidszorg gewerkt hebt of geen ervaring hebt met ziekenverzorging?

Ja, dat is geen enkel bezwaar.

 

3.  Zijn er verschillende soorten vrijwilligers, die zich vooral richten op een bepaalde taak (bijv. koken, schoonmaken, waken etc.)?

Nee, alle vrijwilligers zijn gelijk. Iedereen doet alle taken zoals die tijdens een bepaalde dienst gevraagd worden of zoals die zich bij een bepaalde omstandigheid in het hospice of vanwege een gast aandient. 

 

4.  Kunt u iets meer vertellen over de inhoud van de tweedaagse training voor

vrijwilligers?

De tweedaagse training wordt elke twee jaar georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt er zowel individueel als groepswerk gedaan. Aspecten zijn o.a. communiceren en afstemmen op de gasten en diens naasten, het kijken, luisteren, wel of niet handelen in bepaalde omstandigheden, samenwerken met elkaar, de leiding en de medewerkers van de thuiszorg, luisteren naar jezelf en grenzen leren bewaken.

Ook komen er praktische onderwerpen aan bod zoals het rapporteren, informatie uitwisselen bij de overdracht van je dienst, omgaan met medicatie, familiebegeleiding.

Tevens wordt er tijd uitgetrokken voor bezinning, zelfreflectie, omgaan met emoties bij anderen en bij jezelf. Er is ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen van vrijwilligers.

Deze dagen worden op een andere locatie georganiseerd meestal ook met een overnachting.

 

5.  Is er voor een vrijwilliger eerst een bepaalde inwerkperiode mogelijk?

Ja. Een nieuwe vrijwilligers loopt eerst een aantal keren mee tijdens verschillende diensten. De inwerkperiode wordt gevolgd door een introductie training.

 

6.  Ik heb nog thuiswonende/schoolgaande kinderen. Kan ik tijdens de schoolvakanties vrijgesteld worden van het doen van diensten?

De inzet van vrijwilligers gaat altijd in overleg.

 

7.  Wat zijn de tijden van de diensten?

Dienst 1:  7.00  – 11.00u.

Dienst 2:  11.00 – 15.00u.

Dienst 3:  15.00 -  19.00u.

Dienst 4:  19.00 -  23.00u.
Dienst 5:  23.00 -  07.00u.

Elke dienst begint met een kwartier vooraf voor de overdracht van ervaringen en

werkzaamheden aan de volgende vrijwilligers.

Opm.: Tijdens dienst 3 zijn er drie vrijwilligers aanwezig.

 

8. Kan een vrijwilliger kiezen voor alleen één bepaalde dienst?

In overleg met de coördinator wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Enige mate van flexibiliteit is gewenst.

9. Zijn er nog andere trainingen die je kunt volgen?

De VPTZ, de landelijke organisatie voor palliatieve terminale zorg, verzorgt een aantal vaak meerdaagse cursussen. Vrijwilligers worden door ons in staat gesteld deze cursussen te volgen.

10. Hoe ziet de begeleiding van vrijwilligers eruit?

Na een positief verlopen intakegesprek loopt een aspirant vrijwilliger mee met alle diensten (vijf stuks) die we hebben. Daarna volgt een evaluatie en wordt besloten of iemand doorgaat. Vervolgens wordt men ingewerkt door ervaren vrijwilligers. Na deze inwerkperiode volgt na enige tijd een driedaagse introductiecursus.

Eens in de zes weken is er een vrijwilligersbijeenkomst waar de lopende zaken besproken worden. Daarnaast zijn er 6 thema-avonden per jaar, waar onderwerpen uit de praktijk door een deskundige behandeld worden.

Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op een coördinator of de directeur. Tijdens kantooruren zijn zij in het hospice aanwezig. In de avond, nacht en in het weekend is er altijd een achterwacht.